aimatotis

áimatotis, -ojasi, -ojosi aimatas daryti, išdykauti, aikštytis: Ko tu, Petri, taip áimatojies? Sr. Eik gulti neáimatojęs[is]! Kl. Áimatokis áimatokis, kol galvą nutrūksi Pln. Tu apsistok, neáimatokis (pasakyta krutinančiam lieptą) Grg.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • eimatotis — eĩmatotis, ojasi, ojosi Š, eimatotis, ojasi, ojosi Š žr. aimatotis: Vaikiai su mergėmis eimatojas, t. y. grumas, kulas, gniaužuojas, čiūpojas, jodos J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiaimatoti — paišdykauti: Liuob pasiaimatos ir seniai, ištraukę po burnelę Šts. aimatotis; pasiaimatoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.